A „NEUROANDRAGÓGIA A KIREKESZTÉS ELLENcímű projektet a lengyelországi Społeczna Akademia Nauk (Társadalomtudományi Egyetem, Lodz) koordinálja, Ausztria, Csehország, Görögország, az Egyesült Királyság és Magyarország részvételével.

A projekt célja, hogy alkalmazza a neurodidaktika felnőttoktatásra vonatkozó legújabb ismereteit a hátrányos helyzetű csoportok támogatására (ideértve a munkanélkülieket, az 50 év felettieket, a fogyatékosságot, a bevándorlókat, az alacsonyan képzett embereket, a fejletlenebb régiókból származókat, stb), hogy ösztönözzék őket az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Ezek az emberek gyakran olyan kompetenciákkal kapcsolatos hiányosságokat mutatnak, amelyek megakadályozzák a társadalmi és szakmai életben való hatékony részvételüket, mint például: információszerzés és feldolgozás, kritikai gondolkodás, problémamegoldás, motiváció, önértékelés, kreativitás. Ez kihatással lehet van olyan közvetett problémákra is, mint például a munkanélküliség, a szegénység, a társadalmi és kulturális kirekesztődés.

A projektmunka során az ideg és agykutatásokon alapuló legrelevánsabb oktatási stratégiákat összegyűjtjük, hogy segítsük a felnőtt tanulókat az egyéni szükségleteiknek megfelelő készségek és kompetenciák fejlesztésében, amelyet így a társadalmi és szakmai kirekesztés ellensúlyozására használhatnak. A neurológiai tudományok olyan új információkat szolgáltatnak, amelyek lehetővé teszik a tipikus oktatási és tanulási problémák átértelmezését. Különös figyelmet szentelnek az emberi agyra, az emberi viselkedésre és az egész életen át tartó tanulás képességének kapcsolatára. Az emberi agy működésének ismerete szerint, a neuroandragógia a tanulási képességek fejlesztését hangsúlyozza az egyes tanulók képességeinek és kognitív feltételeinek megfelelően. Ez az oktatási modell sikerrel alkalmazható minden korosztály számára, amely akár különböző oktatási tapasztalattal vagy diverzifikált társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezik. A program fontosnak tartja a tanulás érzelmi aspektusát, a belső motiváció erősítését a tanulásban, ami különösen fontos a felnőtt emberek számára.

A projekt fő célcsoportjai:

  • a hátrányos helyzetű csoportokból származó, a társadalmi kirekesztés által fenyegetettek
  • tanárok, oktatók, felnőtt tanulókkal dolgozó trénerek vagy a kirekesztés ellen küzdő segítő szervezetek munkatársai
  • a tágan értelmezett felnőttoktatással foglalkozó intézmények

Tervezett projekt eredmények:

  • A “Neuroandragógia a felnőttoktatásban a kirekesztés ellen” című tanárképzési program, illetve oktatási segédanyagok létrehozása
  • Képzési anyagok a hátrányos helyzetű felnőttek számára, hogy hatékonyabban legyenek képesek tanulni a neuroandragógia módszerei alkalmazásával
  • egy új interaktív oktatási platform “Neuroandragógia a kirekesztés ellen” néven
  • Egy kiadvány publikálása: “Neuroandragógiával a kirekesztés ellen” címen

Minden projekt eredményt a fő célcsoportok – az oktatók és a hátrányos helyzetű felnőttek – kísérleti tréningek során tesztelik.

Bízunk benne, hogy a projekt eredményei segítenek abban, hogy a tanárok felismerjék a neuroendragógiában rejlő lehetőségeket és alkalmazzák azokat a felnőttoktatásban, valamint bővíteni tudják szakmai tudásukat a neurológia tudományán alapuló oktatási módszerek segítségével.

A projekt során a hátrányos helyzetű felnőttek fejleszthetik az alapvető kompetenciáikat és a tanulási képességeiket. A neuroendragógia módszerei segíteni fogja őket a tananyagok önálló rendszerezésében, növeli a motivációjukat, és olyan hatékony módszerekre mutat rá, amelyekkel a hátrányos helyzetű csoportok életéhez kapcsolódó nehézségek könnyebben leküzdhetők.

A partnerség hat európai ország hat szervezetéből áll, és minden szervezet régóta dolgozik a felnőttoktatás fejlesztésének és hatékonyságának növelése érdekében.

A projektfüzet, amely tartalmazza a legfontosabb következtetéseket, felfedezéseket és tippeket a neuroandragógia alkalmazásáról a hátrányos helyzetű csoportokból származó emberekkel végzett oktatási munkában. A kiadvány célja, hogy népszerűsítse az idegtudomány felnőttoktatásban való alkalmazását.