Výstupy

Výukový program pro učitele „Neuroandragogika ve vzdělávání dospělých ohrožených vyloučením“
Program vzdělávání bude určen učitelům, instruktorům, školitelům, sociálním pracovníkům a pedagogům pracujícím s dospělými ze znevýhodněných skupin ohrožených sociálním a profesním vyloučením.

Toolkit IO1

Materiály pro pedagogy pracující s dospělými studenty: „Neuroandragogika ve vzdělávání dospělých ze skupin ohrožených vyloučením“
Materiály poskytnou didaktickou podporu učitelům a pedagogům pracujícím s dospělými ze znevýhodněných skupin. Mohou být použity během workshopů s dospělými studenty nebo jako materiál pro sebevzdělávání.

Toolkit IO2

Výukové materiály pro dospělé znevýhodněné studenty
Výukové materiály budou využity k rozvoji dovedností efektivního učení s využitím pravidel neuroandragologiky.

Interaktivní vzdělávací platforma „Neuroandragogikou proti vyloučení“
E-platforma obsahující všechny vzdělávací materiály vyvinuté během projektu určené učitelům, školitelům a konečným příjemcům projektu.

Neuroandragogika proti exkluzi. Strategie, doporučení a dobrá praxe (Publikace v angličtině)
Projektová brožura obsahující nejdůležitější závěry, objevy a tipy, jak využívat neuroandragogiku při práci s lidmi ze znevýhodněných skupin. Cílem publikace je popularizovat myšlenku využití neurovědy v oblasti vzdělávání dospělých.