Partnerstwo


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK/SAN (POLSKA)

Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Łodzi jest jedną z największych i najstarszych PRYWATNYCH uczelni w Polsce. W roku 2016 minęło 25 lat od jej założenia. SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Łącznie oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master.
Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Londynie. Uczelnia ma długoletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską. SAN jest fundatorem Centrum Kształcenia Dorosłych, które oferuje szkolenia i kursy adresowane do osób, które pragną uczestniczyć w procesie uczenia się przez całe życie.
Miasto: Lodz
Kraj: Poland
E-mail: dwz@san.edu.pl
Strona internetowa: www.san.edu.pl
Osoba kontaktowa: Joanna Szczecińska
E-mail: jszczecinska@spoleczna.pl

 


LEBENSHILFE (AT)

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH to organizacja pozarządowa, które wspiera i opiekuje sie osobami niepełnosprawnymi w zgodzie z zasadą “Żyj jak wszyscy inni”. Celami pracy organizacji jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami szans na prowadzenie samodzielnego, pełnego życia jako pełnoprawni cżłonkowie społeczeństwa.
Lebenshilfe oferuje osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom szereg usług, m.in interwencje szkolne na wczesnym etapie edukacji, asystenturę w przedszkolu czy szkole, wsparcie rodzin, programy samodzielnego mieszkania (w tym rezydentury), pomoc we włączeniu w rynek pracy, doradztwo i szkolenia.
Obecnie Lebenshilfe obejmuje swoimi działaniami ok. 1200 osób z niepełnosprawnością i ich rodziny, zatrudniając ok. 800 osób I współpracując z 100. Wolontariuszami. Organizacja ma ponad 50 lat doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami I ich rodzinami. Dodatkowo Lebenshilfe jest ekspertem w dziedzinie edukacji włączajacej, opracowania programów nauczania i podręczników, jak równiez ma doświadczenie w pracy w ramach projektów europejskich i budowaniu sieci współpracy.
Miasto: Graz
Kraj: Austria
Email: office@lebenshilfen-sd.at
Strona internetowa: www.lebenshilfen-sd.at
Osoba kontaktowa: Mrs. Karin Kicker-Frisinghelli
E-mail: karin.kicker-frisinghelli@lebenshilfen-sd.at

 


EDUcentrum (CZ)

EDUcentrum to organizacja pozarządowa, która zajmuje sie promocją nowoczesnych i innowacyjnych metod edukacji, nowych form zarudnienia i przedsiębiorczości korzystają z międzysektorowej wspólpracy. Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci edukacyjni, menadzerowie projektów i researcherzy, których jedniczy przekonanie, że zmiana tradycyjnego spojrzenia na edukację i rynek pracy pozytywnie wpływa na nasze życie i środowisko pracy.
Miast: Dobřichovice/Prague (oddział)
Kraj: CZECHY
Strona internetowa: http://www.educentrum.eu/
email: info@educentrum.eu

 


KALAMATA SECOND CHANCE SCHOOL (GR)

Kalamata Second Chance School to dwuletnia publiczna szkoła dla osób dorosłych. Można w niej zdobyć świadectwo ukończenia szkoły średniej. Działa w oparciu o europejski program przecowdziałania wykluczeniu społecznemu. Misją szkoły jest umożliwienie dorosłym ponownego włączenia się w system edukacji i szkoleń poprzez budowanie proaktywnych postaw wobec uczenia się, zdobywania nowych umiejętności I kompetencji. Uczymy, w jaki sposób moga odnaleźć się na rynku pracy.
Miasto: Kalamata
Kraj: GRECJA
Email:
Strona internetowa: http://sde-kalam.mes.sch.gr/

 


Youth and Lifelong Learning Foundation to organizacja porzytku publicznego, działająca pod auspicjami greckiego Misisterstwa Edukacji, Badań i Wyznania. Jej zadaniem jest realizacja zadan powierzonych przez ministerstwo, m.in opracowania i koordynacji programów ministerialnych, m.in projektów w ramach idei uczenia się przez całeżycie, skierowanych do młodzieży, szczególnie tych promujących innowacje, mobilności, wspierających młodzież w momencie przejścia ze szkoły do środowiska pracy, jak również ich dobrostan psychofizyczny.

Miasto: Ateny
Kraj: GRECJA
Email:
Strona internetowa: https://www.inedivim.gr/en

 


BRIDGING TO THE FUTURE (UK)

Bridging to the Future (BTF, UK)
Misją organizacji jest promowanie samodzielności ekonomicznej poprzez kształcenie postaw przedsiębiorczych i intraprzedsiębiorczych (przejawianie postawy przedsiębiorczej w pracy w większej organizacji) i edukację. BTF tworzy i wprowadza programy szkoleniowe, skierowane do osób, które pragnąc być przedsiębiorczymi. Naszym zdaniem jest to klucz do zdobycia ekonomicznej niezależności. Personal BTF składa się z doświadczonych przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych. Ponadto wykorzystujemy nasze doświadczenie w rozmaitych programach, m.in. poświęconych Leadership & QEAS (qualities, experiences, attitudes and skills), start-up’om, rozwojowi biznesowemu, językowi angielskiemu dla przedsiębiorców. Wierzymy że niezależność ekonomiczna będzie bardziej dostępna poprzez poprawę działania sfery biznesowej, aby była bardziej dostępna i przyjazna ludziom.
Miasto: Birmingham
Kraj: Wielka Brytania
Email: info@bttf.org.uk
Strona internetowa: http://www.bridgingtothefuture.co.uk/

 


LATERNA MAGICA (HU)

Laterna Magica powstała, aby kreować ambitne i niecodzienne projektu kulturalne i edukacyjne na Węgrzech i poza granicami kraju. Wspieramy kulturalne i edukacyjne organizacje w ich rozwoju, aby mogły skutecznie osiągać wyznaczone cele. Pomagamy w pisaniu projektów, ich realizacji, implementacji, jak również dbamy o ich PR , promocję i wykorzystanie rezultatów.
Nasza sieć kontaktów obejmuje wiele węgierskich instytucji edukacyjnych i zawodowych. Nasi eksperci mają ponad 15. letnie doświadczenie na polu edukacji (pisanie programów nauczania, konsultacje pedagogiczne, administracja w szkołach publicznych). Chętnie przyłączamy się do każdej inicjatywy, która pragnie szerzyć wspólne osiągnięcia w odkrywczy i twórczy sposób.
Miasto: Budapest
Kraj: Hungary
Email: info@laterna.hu
Osoba kontaktowa: Biro Daniel
Strona internetowa: http://www.laterna.hu/