Αποτελέσματα

Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών «Νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού»
Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με ενήλικες από μειονεκτούσες ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό.

Εργαλειοθήκη 

Υλικά για εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με ενήλικες μαθητές: «Νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων από ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού»
Τα υλικά θα είναι διδακτική υποστήριξη για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με ενήλικες από μειονεκτούσες ομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εργαστηρίων με ενήλικες εκπαιδευόμενους ή ως υλικό για αυτοδιδασκαλία.

Εργαλειοθήκη 

Εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικες σε μειονεκτική θέση
Τα εκπαιδευτικά υλικά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής μάθησης, χρησιμοποιώντας τους κανόνες της νευροανδραγωγικής.

Μια διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα «Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού»
Ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου και απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και τελικούς δικαιούχους του έργου.

Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού: στρατηγική, συστάσεις και καλές πρακτικές (Δημοσίευση στα Ελληνικά)
Ένα φυλλάδιο με τα σημαντικότερα συμπεράσματα, ανακαλύψεις και συμβουλές για τη χρήση της νευροανδραγωγικής σε συνεργασία με άτομα από μειονεκτούσες ομάδες. Η δημοσίευση στοχεύει στη διάδοση της ιδέας της χρήσης της νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση ενηλίκων.